Analysseminarium

Nu jobbar vi i skolan med ett analysseminarium för att förbereda oss inför analysskrivandet. Lisa är helt inne i skrivandet!

Superkoncentrerad :)

Leave a Reply

Your email address will not be published.