Teoretisk praktiker

Vi är inne på sista terminen har jobbhetsen har satt igång. I majoriteten av annonserna som jag är intresserad av står praktiska kunskaper och erfarenheter som ett krav. Vad har en teoretiskt utbildad kommunikatör att erbjuda till till exempel byråer som i flera år har arbetat utifrån praktiska sätt? 

Vi diskuterade på seminariet idag om det är eftertraktat med en kommunikatör som har en teoretisk utbildning. De flesta arbetsgivare vill se praktiska färdigheter så som kunskap i InDesign, Photoshop, html, css och annan kodning. Den andra klassen har varit ute på praktik och berättar om strategier som används och som inte alls liknar de teorier som vi läser om. Hur studenter från t.ex. Hyper Island och Berghs har fördelar då de arbetar med praktikfall och gentemot kunder. Jag har vid flera fall känt att den praktiska delen helt saknas i utbildningen på Campus och att verkligheten har legat en bit ifrån det vi lär oss.

Seminarieuppgiften bestod i att diskutera huruvida akademiker och praktiker inte arbetar med samma “verklighet”. En akademiker forskar och tolkar resultat utefter sig själv och skriver sedan en artikel med resultatet och de dragna slutsatserna. Akademikern behöver endast förhålla sig till teorin, ett begränsat sätt att tolka “verkligheten”. Medan en praktiker har ekonomisk press på sig och en chef som utvärderar det hen presterar, det viktigare för praktikern att resultatet blir det man eftersträvat. På så sätt kommer teorier utformade av akademiker och av praktiker alltid att vara olika.

Varför finns det akademiker inom marknadsföring om teorierna de kommer fram till ändå inte kan brukas av praktiker?

Gruppen kom fram till att sättet att tänka på tar lång tid att utveckla. Att vara skicklig praktiskt är ett hantverk, och även om man ständigt kan bli bättre så når man sin “topp” det någon gång. Då behövs nya sätt att tänka för att komma vidare.
Ämnet marknadsföring är relativt nytt och de teorier som är utformade av praktiker på byråer till exempel används endast kortsiktigt. Med detta i bakhuvudet kan en student som anställs fortsätta tänka långsiktigt. Jag tar examen med inställningen ”teoretisk praktiker”.