Strategisk kommunikation med digital inriktning

Vad har kritiskt tänkande, kreativitet och digitala medier gemensamt? Jo, det är några av komponenter som symboliserar i kandidatprogrammet strategisk kommunikation och digitala medier. Vill du arbeta som kommunikatör med både traditionella och nya medier? Kan du se dig själv som projektledare för internetbaserade projekt? Då ska du läsa denna treåriga tvärvetenskapliga utbildning som fokuserar på strategier för kommunikation, människor och digitala medier.

Detta är den första utbildningen i Sverige som kombinerar strategisk kommunikation med digital kommunikation Utbildningen förenar den strategiska kommunikationens samhälleliga och sociala aspekter med kunskap om digital kommunikation, utvecklingsmetoder och interaktionsdesign. Utbildningen är väl anpassad att möta dagens behov i näringslivet och ger kompetens inom ett brett område som efterfrågas allt mer av både organisationer och företag. Organisationsperspektivet löper som en röd tråd genom hela utbildningen.

Efter utbildningen kan du arbeta på företags och organisationers kommunikationsavdelningar eller ingå i projektorganisationer och utvecklingsteam. Du kommer att kunna arbeta både praktiskt och strategiskt med kommunikationsplanering, digitala medier, internetstrategier samt risk-, krav- och kvalitetsanalyser.

Utbildningen förbereder också för fortsatta studier på avancerad nivå, t ex. på masterprogram i strategisk kommunikation eller strategic public relations.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.isk.lu.se/index.php?id=1981