Personlighetstest

I jakten på jobb efter examen genomförde jag idag ett personlighetstest. Testet gick ut på att välja det som passade bäst in på en själv mellan två alternativ. Detta upprepades 30 gånger och sedan dras slutsatser om personligheten. Brukar vara skeptiskt till denna typ av tester men försökte hålla mig så ärlig jag kunde. Vad skulle du svarat på frågan nedan?

Resultatet ska läsas av utifrån nyckelorden i varje hörn som ger en inblick i vad de olika fokusområdena innefattar och vad som skiljer dem åt. Ju längre profilen sträcker sig ut i ett hörn, desto mer fokuserar personen på detta område. Beskrivningen under är en förklaring till resultatet. Jag tycker det stämmer inte ganska bra.

“Denna kandidat är vanligtvis en kreativ, innovativ och kommunicerande person som har huvudfokus på att hitta nya vägar till förbättringar. Samtidigt läggs fokus på att uppnå samförstånd, att kommunicera och få accept för idéer. En person som är mycket flexibel när det gäller etablerade regler och system, som lätt anpassar sig till förändringar och därmed också har ett stort behov av personlig frihet och självständighet. Eftersom huvudfokus ligger i Utvecklarfältet (se FokusModellen) kommer fokus troligen att ligga mer på de utvecklings- och förändringsskapande delarna av arbetet än på de integrerande och sociala delarna. Detta kommer dock att vara tydligast när personen är under press.”