Examen från Campus

Undrar vad det är som gör att en del bloggar hela tiden och andra måste påminna sig själv och kan skjuta upp det i flera månader.?

Sedan maj, då denna sida senast uppdaterades, har jag tagit examen och börjat jobba på Sony.

Kandidatuppsatsen är godkänd och finns att läsa på uppsatser.se . Här är sammanfattningen:

Problemet som föreligger denna uppsats grundar sig i företags vilja att kommunicera med sina intressenter i sociala medier, där intressenterna inte har samma intresse av en dialog med företag. När väl intresse för företag skapats uppkommer ett nytt problem när företag har svårt att hantera dialogen. Med denna uppsats vill vi ge en fördjupad förståelse om hur företag arbetar med relationsskapande genom sociala medier. Uppsatsen är skriven utifrån syftet att analysera hur ett företag via sin facebooksida arbetar för att bibehålla och skapa goda relationer med sina intressenter, där engagemang ligger till grund för att utveckla dialog. Vår studie baseras på en kvalitativ metod i form av en netnografisk studie av en facebooksida samt en intervju. Ett företags facebooksida analyserades med hjälp av observation av uppdateringar, kommentarer och kommentarer på inlägg. Våra slutsatser är att företag kan använda sin facebooksida för att skapa relationer med sina intressenter som genom engagemang kan förstärkas. Genom att företag använder sig av en personlig och lättsam ton kan intressenter komma närmre företaget. Tonen i dialogen kan också underlätta för arbetet med hantering av kritik.